• เบอร์ติดต่อ02-159-8071
  • เบอร์แฟกซ์02-159-8070
  • อีเมลpanomixgmp@yahoo.com

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท พาโนมิกซ์ นิวตริโซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท พาโนมิกซ์ นิวตริโซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2546 ด้วยความร่วมมือกันระหว่างนัก วิชาการจากหลายสาขา ได้แก่ เภสัชกร, สัตวแพทย์, สัตวบาล และประมง ได้ทำการศึกษาค้นคว้า และเก็บข้อมูลวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมการเจริญเติบโต เสริมความแข็งแรง ในด้านสุขภาพ และการเพิ่มผลผลิตของสัตว์ จนกระทั่งมีความพร้อมในปี 2547 จึงได้เริ่มเปิดดำ เนินการจัดตั้งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เน้นการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์ และพัฒนาออกแบบ ผลิตภัณฑ์ (Original Design Manufacturer, ODM) โดยผลิตสินค้าต่างๆ ในหมวด ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ดังนี้

  • หมวดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
  • หมวดอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน ไขมัน
  • หมวดผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์
  • หมวดอาหารสำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์

การควบคุมคุณภาพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท พาโนมิกซ์ นิวตริโซลูชั่นส์ จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรสินค้านวัตกรรม เพื่อให้สัตว์ได้รับอาหารเสริมและพรีมิกซ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้การผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพด้วยระบบ GMP

อ่านต่อ