• เบอร์ติดต่อ02-159-8071
  • เบอร์แฟกซ์02-159-8070
  • อีเมลpanomixgmp@yahoo.com

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท พาโนมิกซ์ นิวตริโซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท พาโนมิกซ์ นิวตริโซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2546 ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง นักวิชาการจากหลายสาขา ได้แก่ เภสัชกร, สัตวแพทย์, สัตวบาล และประมง ได้ทำการศึกษาค้นคว้าและ เก็บข้อมูลวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมการเจริญเติบโต เสริมความแข็งแรงในด้านสุขภาพ และการเพิ่มผลผลิตของสัตว์ จนกระทั่งมีความพร้อมในปี 2547 จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการ จัดตั้งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เน้นการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์และพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ (Original Design Manufacturer, ODM) โดยผลิตสินค้าต่างๆ ในหมวดผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ดังนี้

หมวดสารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์)

หมวดอาหารเสริมสำหรับสัตว์

หมวดผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

หมวดอาหารสำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์

ซึ่งสามารถให้บริการครบวงจรในกลุ่มสัตว์ทุกชนิด ทั้งสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ สุกร, เป็ดไก่, วัว, ปลา, กุ้ง และสัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัข และแมว

ในด้านผลิตภัณฑ์ เราให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำและผลิตสินค้า ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง รวมถึงบริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จน ได้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จ เราตระหนักและคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญในการผลิต สินค้า เราจึงพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มต้นจากการคัดเลือก วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านการผลิตที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนการบรรจุที่เน้นความสะอาด จนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจนถึงการส่งมอบให้แก่ลูกค้า