• เบอร์ติดต่อ02-159-8071
  • เบอร์แฟกซ์02-159-8070
  • อีเมลpanomixgmp@yahoo.com

การผลิต

การผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท พาโนมิกซ์ นิวตริโซลูชั่นส์ จำกัด แบ่งการผลิตเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มอัดเม็ด, ของเหลว ,เจล, ผง และ พรีมิกซ์ โดยในการระบวนการผลิตมีการใช้เครื่องจักรต่างๆ ในการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ