• เบอร์ติดต่อ02-159-8071
  • เบอร์แฟกซ์02-159-8070
  • อีเมลpanomixgmp@yahoo.com

การรับรองคุณภาพ

การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

บริษัท พาโนมิกซ์ นิวตริโซลูชั่นส์ จำกัด ดำเนินการยื่นและได้รับการรับรองระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) จากกรมปศุสัตว์ในทุกหมวดผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการของบริษัท ในปัจจุบัน ทางบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการขอรับรองระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) และ FAMI-QS (Feed Additives and Pre Mixtures Quality System) ระบบบริหาร คุณภาพและความปลอดภัย สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ในด้านการพัฒนาออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เรามีผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development) โดย ร่วมกับสถาบันต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย, สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว) เป็นต้น จนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา ดังนโยบายสำคัญของบริษัทว่า

Quality come first และ We warmly care our important customer